15 november extra Ledenvergadering sv THOR

3 nov 2022 | THOR

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dit geldt dus ook voor sv THOR.

Hiervoor moesten een aantal zaken geüpdate, opgesteld en ingericht worden. Onder andere de statuten van de vereniging, gedragsregels, een continuïteitscommissie, etc.

Echter, omdat we een vereniging zijn kunnen deze documenten alleen bekrachtigd worden door de Algemene Ledenvergadering. Daarom hebben we, in navolging op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 september jl. een extra ALV ingepland en wel op dinsdag 15 november om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur).

De betreffende documenten staan op:

https://www.sv-thor.nl/clubzaken/algemene-ledenvergadering/

Wij nodigen alle leden van harte uit om te komen en eventuele feedback ontvangen we graag uiterlijk 10 november.

Met sportieve groet,
Het bestuur van sv THOR Lippenhuizen

THOR ubileumlogo