Aanvragen dorpsbudget 2023

16 jul 2023 | Plaatselijk Belang

De gemeente Opsterland geeft haar dorpen ieder jaar een budget om projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten. Plaatselijk Belang Lippenhuizen is verantwoordelijk voor de verdeling van dit budget van ca. € 3550 onder kleine dorpsinitiatieven in Lippenhuizen.

Om in aanmerking te komen, gelden de volgende richtlijnen:

  • Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en burgerparticipatie binnen het dorp.
  • Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/ grijs) worden overlegd met de gemeente.
  • Plaatselijk Belang beheert en verdeelt dit budget en rapporteert aan eind van het jaar aan de gemeente voor welke projecten dit budget is ingezet.
  • Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de gemeente.
  • De projecten en/ of activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter.
  • Bij verantwoording van het toegewezen budget moeten facturen met de gemaakte kosten overlegd worden.

Alle dorpsinitiatieven die aan deze criteria voldoen, kunnen ingediend worden voor 1 oktober 2023 via pb.lippenhuizen@gmail.com of per post:

Plaatselijk Belang p/a
Buorsterwijk 40
8408 JA LIPPENHUIZEN

Graag in de aanvraag de volgende gegevens vermelden: Naam en beschrijving van het project, begroting, het gewenste bedrag als bijdrage uit het dorpsbudget en contactgegevens.

Veel succes, we zien de aanvragen graag tegemoet!

Bestuur Plaatselijk Belang Lippenhuizen