Activiteiten 65+

19 dec 2023 | Dorpssteunpunt

Koffieochtend met trekzakspeelsters.

Op 13 december kon er weer een zaal vol belangstellenden welkom geheten worden. Een speciaal welkom was er voor de 4 trekzakspeelsters  ( met de Liphûsters Riekje Wierda en Riekje Pijl ) van de trekharmonicavereniging Paulus Jakje.

Tijdens het koffiedrinken brachten de muzikanten ons in kerstsfeer door hun liederen op de achtergrond te laten klinken. Daarna kon men luisteren en of meezingen met de kerstliederen die toen voluit  gespeeld werden. Het was verbazend dat de speelsters met slechts enkele keren samen oefenen zo goed op elkaar ingespeeld waren.
Later werd door de speelsters weer voor achtergrondmuziek gezorgd.
Aan het eind was er een warm applaus en een attentie voor de trekzakspeelsters. 

17 januari:  Koffieochtend met puzzels???
Plaats:      De Mande
Aanvang: 10.00 uur
Kosten:     €3,50
Voor de organisatie is het fijn als U zich voor 12 januari  opgeeft, maar u bent altijd van harte welkom.
Opgeven kan bij:
Wietske de Jong,   dsplippenhuizen@gmail.com,      tel: 06 46109773
Els Hoogeveen,      elsendouwe1973@gmail.com,     tel: 0513 436757
Anke Paas,               dsplippenhuizen@gmail.com,      tel: 0513 463803

31 januari:  Koffieochtend met Jeu de Boules .
Plaats:      De Mande
Aanvang:  9.30 uur
Kosten:     €3,50.
Iedereen is van harte welkom.