Activiteiten 65+

Koffieochtend 22 februari met Jeu de Boules of spel. Op woensdag, 22 februari, kwamen er 32 mensen naar de Mande om deel te nemen aan de koffieochtend. Bij de koffie werd deze keer een stukje oranjekoek geserveerd. Dit liet men zich lekker smaken. Ook stonden er al...

Activiteiten 65+

Koffieochtend 15 maart is verplaatst naar 22 februari. Op 15 maart zijn er verkiezingen. De geplande koffieochtend van 15 maart hebben we daarom verschoven naar de Jeu de Boules ochtend van 22 februari.We beginnen met koffie en iets lekkers en daarna gaan we een nieuw...

Activiteiten 65+

Koffieochtend met Lunch op 14 december 2022 zeer geslaagd. In een gezellig in kerstsfeer versierde zaal begonnen we, na een woord van welkom door Anke, met koffie en een kerstchocolaatje. Ook deze keer was er weer veel belangstelling ,Tijdens de koffie heeft Norman...

Bijeenkomst Dorpssteunpunt Lippenhuizen!

Op 17 april 2019 hebben we een bijeenkomst gehad met de vrijwilligers van het dorpssteunpunt. Dat is al weer een tijd geleden. Dus leek het ons tijd om weer eens bij te praten over wat er de afgelopen jaren heeft gespeeld. Op dinsdag, 17 januari 2023, staat deze...

Activiteiten65+

Stamppot buffet op 2 november Voor deze maaltijd hadden zich 60 mensen aangemeld. Door ziekte en andere omstandigheden waren er 5 afmeldingen. Er was zuurkoolstamppot met zuurkoolspek, hutspot met klapstuk en rode bietenstamppot met gehakt. Ook was er rookworst....