Jaarafsluiting Biljartclub Lippenhuizen.

Op donderdag 28 december j.l.. hebben wij als biljartclub het jaar 2023 weer afgesloten in De Mande, waarmee we weer een vervolg hebben gegeven aan deze leuke traditie.Bijna alle leden waren present. Het programma bestond uit het bekende trio: biljarten, sjoelen en...

71 VALKEN EN PRESTIGE, Valkerij op de kaart (8)

‘Menselijk erfgoed’De kaart van de Grietenij Opsterland uit 1718 bevat rechtsonder een bestuurs-cartouche met daarnaast een jachtscene en valkenier met valken. De Valkerij kent een lange traditie in Nederland en wordt hier nog altijd bedreven. In 2010 is de ‘Valkerij,...

Zonnebloem Gorredijk e.o. is er ook voor u!

 De Zonnebloem is een nationale vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. In het hele land zijn afdelingen gevestigd, zoals die van Gorredijk e.o. Nieuwe gasten én vrijwilligers zijn van harte welkom bij deze afdeling,...