Aanvragen dorpsbudget 2023

De gemeente Opsterland geeft haar dorpen ieder jaar een budget om projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten. Plaatselijk Belang Lippenhuizen is verantwoordelijk voor de verdeling van dit...