SAVE THE DATE Ledenvergadering THOR

Woensdagavond 25 september vindt de Algemene Ledenvergadering van sv THOR plaats in het MFA van Lippenhuizen. De agenda zal zoals elk jaar bestaan uit de volgende onderwerpen: 1.Opening en vaststelling agenda 2.Mededelingen en terugblik 3.Notulen ledenvergadering 2023...

Gezamenlijke klusdag

Zaterdag 22 juni organiseren we vanuit Dorpshuis de Mande en sv THOR Lippenhuizen weer een gezamenlijke klusdag.We beginnen dan met de bouw van een extra materialenhok, maar er zijn ook allerlei andere kleinere en/of schoonmaakklusjes.Vanaf 8:00u staat de koffie...