Diaconie van de Protestantse gemeente Lippenhuizen/ Hemrik

8 jul 2022 | Overig

Staat het water u (financieel ) aan de lippen?

Helaas zijn er in ons land heel wat mensen die moeilijk rond kunnen komen. Zeker nu de energie- en voedselprijzen flink stijgen.

Vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering hebben het soms moeilijk om met de maandelijkse inkomsten financieel uit te komen. Ook zelfstandige ondernemers raken soms in financiële nood. Naast de maandelijkse lasten als huur, energie en zorgverzekering blijft er vaak nauwelijks meer geld over voor gezonde voeding, een sportclub voor de kinderen of een cadeautje voor een verjaardag.

De Diaconie van de Prot. Gemeente Lippenhuizen / Hemrik heeft een bedrag gereserveerd om mensen die in financiële nood verkeren, te helpen. Daarnaast kunnen wij helpen met informatie over bestaande regelingen of helpen om de juiste instanties te benaderen.

Mocht u een beroep op die hulp willen doen of kent u iemand, die hulp kan gebruiken, neem dan contact op met de penningmeester van de Diaconie Jan Quarré. Er kan dan gekeken worden hoe wij kunnen helpen.

Telefoon Jan Quarré: 0516-471387. E-mail: diaconaat@kerklippenhuizenhemrik.nl Uw vraag zal in vertrouwen worden behandeld.