Dorpsbudget 2022

25 apr 2022 | Plaatselijk Belang

De gemeente Opsterland, de raad en het college, is van mening dat de kwaliteit van leven een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van burgers, instellingen en de overheid.

Burgers en instellingen worden in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken.

Het uitgangspunt is dat dorpsbudgetten bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en de

Burgerparticipatie vergroten.

Het budget van de gemeente voor kleine dorpsinitiatieven voor Lippenhuizen is voor dit jaar € 3600,00

Richtlijnen

  • Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de

            leefbaarheid en burgerparticipatie binnen het dorp.

  • Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/grijs) worden overlegd met de gemeente.
  • Plaatselijk Belang beheert en verdeelt dit budget en rapporteert aan het eind van het jaar aan de gemeente voor welke projecten dit budget is ingezet.
  • Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de gemeente.
  • De projecten en/of activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter.
  • Bij verantwoording van het toegewezen budget moeten facturen met de gemaakte kosten worden overlegd.

Zijn er projecten en/of activiteiten die aan deze criteria voldoen?

Stuur deze dan in vóór 1 juni 2022.

Dit kan per e-mail naar pb.lippenhuizen@gmail.com of per post naar bovenstaand adres.