Ophalen bruikbaar materiaal rommelmarkt

Vrijdagavond 14 april komen wij vanaf 18.00 uur uw bruikbare spullen voor de rommelmarkt ophalen.
Wilt U de verkoopbare spullen vlak voor 18.00 uur klaarzetten langs de weg of op het trottoir?
Planten en stekjes zijn ook welkom.


Op zaterdag 15 april 2023 organiseren openbare basisschool de Flecht en peuteropvang it Berneplakje de jaarlijkse rommelmarkt, op het terrein aan de Buorsterwyk 36 te Lippenhuizen.

Evenals vorig jaar verwacht de organisatie weer veel stands met voor elk wat wils, zoals speelgoed, boeken, curiosa, elektrische apparaten, planten, glaswerk etc. Tevens zal er voor de inwendige mens worden
gezorgd.

De opbrengst van de rommelmarkt wordt besteed aan materiaal ten behoeve van de kinderen op school en peuteropvang. De verkoop start om 10.00 uur en zal tot 12.30 uur duren.

 

Sponsors van de maand: