Inventarisatie Nestkasten – oktober 2023

3 dec 2023 | Plaatselijk Belang

Ook in 2023 een triest resultaat  nestkasten   (46%)   rond Lippenhuizen.

Dat we  het resultaat van startjaar 2020 – met 85 % keurig bebroede nestjes – weer niet zouden halen was al na het openen en schonen van de eerste nestkastjes duidelijk. Net als in 2022 bleven we steken op 46%. Ook 2021 was met 50 % zeer matig te noemen.

Voorjaar 2023 kenmerkte zich door een koude en natte start met daarna vanaf half mei wederom veel droogte en veel warmte, of beter gezegd met hitte. Met alleen een schoonmaak/inventarisatie van de kastjes in oktober blijft het voor ons alleen maar gissen wat de oorzaken kunnen zijn.

In veel  van de 116 beoordeelde kastjes was duidelijk dat er gestopt was met het  bouwen van een volwaardig nest: zeker 25 x. De eerste gedachte die hierbij bij ons opkwam was dat de hitte een belangrijke rol kan hebben gespeeld: veel kastjes hangen in laanbomen waar de veelal donkere kastjes grote delen van de dag niet goed beschermd zijn tegen de zon.

Echter ook later ontdekten we op plaatsen, waar meer schaduw was, dat soms ook de nestbouw was gestopt. Weersomstandigheden, voedsel aanbod op de juiste tijdstippen en meerdere gevaren welke een druk mezenpaar bedreigen: dit alles speelt een rol .

Globale bevindingen van de schoonmaak aktie in 2023:

  • Vorig jaar melden we dat “de specht” onze kastjes veelvuldig als klankkast gebruikte en vele kastjes behoorlijk sloopte, zonder ze in onze waarneming echt  als nestruimte te gebruiken. Aanpassing van de deels gesloopte kastjes leverde op dat er in 2023 minder geroffel werd gehoord en dat de kastjes duidelijk minder “toegetakeld” werden. De specht in de Weeme speeltuin misbruikte dit jaar niet meer onze kastjes maar heeft een eigen holte gemaakt in een nabij staande boom!
  • Spreeuwen hebben weinig ( max. 2 x) gebruik van de voor hen geschikte kastjes gemaakt. Mogelijk vonden zij koelere plekken.
  • De mus troffen we in elk geval 5 x aan.
  • Wederom hebben weer geen aktie van boomklevers/kruipers ontdekt.  De biotoop is er niet geschikt voor waarschijnlijk. Enkele kastjes hebben we daarom iets aangepast ( geschikter voor mezen)
  • De (kool)mees  had het weer duidelijk zwaar. Naast de al genoemde 25 nestkastjes met minimale nestmateriaal troffen we ook veel lege kastjes aan en kastjes waarin alleen schuilverblijf heeft plaatsgevonden. Totaal 24 x.

Ook troffen we veel kasten met meer dan 4 resteitjes in de nest: 10 x. Met als trieste uitschieter: 12 eitjes. Vaak lagen de eitjes op een kale bodem! Pimpelmees resteitjes troffen we niet aan.

  • Triest was ook het aantal nestjes met meerdere dode vogeltjes : 7 x. Veelal ging het weer om koolmeesjes . Van “pas-uitgekomen” tot bijna “uitvlieggereed”.
  • Bij minimaal 3 kastjes was de marter weer op bezoek geweest.
  • In 2022 zagen we voor het eerst tekenen van de eikenprocessie-rups. Dit jaar waren en ook weer poppen en skelet-jes maar gelukkig wel in mindere mate.

Om u de gelegenheid te geven in uw eigen omgeving de resultaten te bekijken hebben wij ons inventarisatie-overzicht ook geplaatst.

Graag tot de volgende inventarisatie

Wierd en Willem ( mobielnr.  0621266098)