Jaarafsluiting Biljartclub Lippenhuizen.

3 jan 2024 | Overig

Op donderdag 28 december j.l.. hebben wij als biljartclub het jaar 2023 weer afgesloten in De Mande, waarmee we weer een vervolg hebben gegeven aan deze leuke traditie.

Bijna alle leden waren present. Het programma bestond uit het bekende trio: biljarten, sjoelen en darten. Het biljarten ging als vanouds goed, het sjoelen en darten leverde nog wel eens hilarische toestanden op. Tussen de middag een heerlijk stamppotbuffet met een smakelijk toetje als afsluiting.

Daarna nog een rondje biljarten, sjoelen en darten. Na wat rekenwerk werd de einduitslag vastgesteld en ging eenieder tevreden met z’n prijs naar huis.

Nog een woord van dank voor Wobbe voor de organisatie en uiteraard Meintje en Joukje voor het wederom prima verzorgde buffet.

Wim Bruinsma