PB jaarverslag 2022

7 feb 2023 | Plaatselijk Belang

Bestuur:
Voorzitter:                Alma Veldkamp
Penningmeester:    Gerrit Prikken
Secretaris:                Anja van der Laan
Algemene leden:     Leo Boskma, Liesbeth van der Woude, Chris van Mil en Harm Schregardus

It Kobunderhûs, Buorsterwyk 42, 8408 JA  Lippenhuizen  pb.lippenhuizen@gmail.com       

Voorwoord Alma Veldkamp, Voorzitter PB Lippenhuizen

En dan zijn we alweer twee jaar verder… Twee jaar hebben we de Algemene Ledenvergadering niet kunnen organiseren en iedereen kent de reden. We zijn ontzettend blij dat het nu wel weer kan, op zaterdag 11 februari. Daar lichten wij toe wat wij als Plaatselijk Belang  in het afgelopen jaar hebben gedaan. Dit kunt u ook alvast hier lezen in ons jaarverslag.

Allereerst wil ik de wisselingen binnen de bezetting van het bestuur met u delen. Gerrit Prikken die al jaaaaaaren de rol van penningmeester met verve vervult, heeft aangegeven te willen stoppen. Gerrit heeft in al die tijd ontzettend goed voor ons dorp gezorgd. Hij wist altijd de juiste fondsen te vinden om diverse activiteiten in het dorp financieel te kunnen ondersteunen. Hierdoor kunnen wij in het dorp doen waar we goed in zijn: een activiteit organiseren voor elkaar, om samen te zijn. Of dat nu voor de jeugd is, voor de ouderen, voor sportieve mensen, voor gezelligheidsdieren, voor mensen met groene vingers, muzikale mensen of voor bewonderaars van cultuur, iedereen komt in ons mooie dorp aan bod en ik ben van mening dat Gerrit hiervoor heel belangrijk is geweest! Daarnaast is hij altijd op de hoogte van het laatste nieuws, nieuws in het dorp, nieuws bij de gemeente, gewoon al het nieuws waar we als bestuur vaak voordeel van hadden. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele vrijwillig bestede uren die hij in het dorp stak naast de standaard werkzaamheden voor Plaatselijk Belang; dingen maken, ophangen, schoonmaken, regelen, bellen, plannen maken, vergaderen met andere instanties en zo kan ik nog wel even doorgaan! Via deze weg wil ik Gerrit hiervoor hartelijk bedanken! Echt Tige Tank!

Naast Gerrit treedt ook Anja af, onze secretaris. Anja zorgt al jaren voor de notulen, heeft een groot hart voor alles wat Lippenhuizen aangaat en is oa zeer druk geweest met de nieuwe opzet van De Harker. Dit was een lang en zwaar proces dat door verschillende oorzaken langer heeft geduurd dan we ooit hadden gedacht, maar uiteindelijk wel met een prachtig resultaat. Ik denk dat we daar als dorp ook best wel trots op mogen zijn. We hopen dat jullie als bewoners het ook zo zien. Laten we elkaar op de hoogte houden via de digitale Harker, want ook voor het slagen van deze nieuwe versie zijn we afhankelijk van het dorp, van jullie! We kunnen het niet alleen.

Voor het verzette werk met betrekking tot de Harker, maar natuurlijk ook voor alle andere werkzaamheden binnen Plaatselijk Belang en de vele vergaderingen die oa bij Anja hebben plaatsgevonden, wil ik Anja heel hartelijk bedanken. Het was super fijn om je in het bestuur te hebben!

En dan ik. Ook ik zal mijn functie als voorzitter van Plaatselijk Belang neerleggen. De afgelopen tijd heb ik het al rustiger aan gedaan vanwege een nieuwe baan en bijbehorende studie. De combinatie van voorgaande, een jong gezin en een verbouwing was wel even genoeg. Ik heb altijd met veel plezier mij ingezet voor het dorp, eerst als algemeen bestuurslid en later als voorzitter. Ik heb dit naar eer en geweten ook altijd zo goed mogelijk proberen te doen, al waren er bij sommige projecten wel eens tegenstrijdige belangen in het dorp en kun je het nooit voor iedereen 100% goed doen. Ik hoop ook dat een ieder dit beseft, dat wij van Plaatselijk Belang veel, heel veel vrijwillige tijd steken in alle projecten die spelen en dat wij beslissingen maken die wij het beste achten voor het dorp.

Gelukkig hebben we een aantal nieuwe, enthousiaste bestuursleden mogen verwelkomen binnen Plaatselijk Belang: Bram Timmer, Bianca van der Veer, Joeri Arndt en Jannette Akkermans. We zullen ze voorstellen tijdens de Jaarvergadering. Allemaal willen ze hun steentje bijdragen, waar we erg blij mee zijn. Want hoe meer mensen in het bestuur, hoe minder zwaar de taken bij de bestuursleden. De druk lag de afgelopen jaren best wel hoog, corona is daar een oorzaak van geweest, maar ook een paar grote projecten, en de gemeente die steeds meer taken bij de Mienskip neerlegde. Het zou mooi zijn wanneer het werk verdeeld wordt over net wat meer mensen, zodat het behapbaar blijft voor iedereen. Mocht u ook interesse hebben in een bestuursfunctie of een andere rol binnen Plaatselijk Belang, dan horen wij dat graag zaterdag 11 februari. We moeten het tenslotte met ons allen doen!

De digitale Harker – direct op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten

Na een tijd van bouwen en testen is de digitale versie van De Harker live gegaan! Deze is in de plaats gekomen van de geprinte versie. Iedereen kan nu het laatste nieuws en geplande activiteiten in ons dorp direct terugvinden op de website van De Harker: www.deharker.nl

De website is ook de basis voor:

 • Een App voor de mobiele telefoon – downloaden via App store
 • Een maandelijkse nieuwsbrief – abonnees ontvangen aan het eind van de maand het laatste nieuws
 • Pushberichten – je internetprogramma geeft een melding wanneer er iets nieuws is geplaatst

Naast een pagina met alle berichten, is er een eigen pagina voor diverse clubs, verenigingen en obs De Flecht met hun laatste nieuws. Via een aantal workshops heeft onze website bouwer Lambert Bruin van Snoadweb deze groep laten zien hoe ze hun informatie kunnen plaatsen. Ook heeft hij verschillende instructiefilmpjes gemaakt waardoor het mogelijk is om eenmaal ingelogd de handelingen nog even terug te kijken. Naast het direct plaatsen van berichten zonder afhankelijk te zijn van een uitgave deadline, kunnen er ook activiteiten worden toegevoegd aan de activiteitenkalender. Voorheen was deze te vinden op www.lippenhuizeen.nl, nu voor meer gebruiksgemak gecombineerd met De Harker.

Als je geen eigen account hebt, kun je je berichten op de vertrouwde manier delen met de redactie via redactie@deharker.nl. Tjitske Zuidema, die jarenlang de opmaak van de papieren Harker verzorgde, is een vast lid van de redactie gebleven. Zij en Lambert vormen samen een trouw, ervaren team dat de berichtgeving in De Harker stroomlijnt, waar we erg trots op zijn.

We hopen dat jullie als bewoners ook blij zijn met het resultaat en er veel gebruik van zullen maken. Want zoals Alma in haar voorwoord al aangaf, voor het slagen van deze nieuwe versie zijn we afhankelijk van het dorp, van jullie! We kunnen het niet alleen.

Naast het werk aan de online versie hebben we ook stilgestaan bij de papieren Harker, en de meer dan 40 vrijwilligers die betrokken waren bij het maken en verspreiden. Via een brief en attentie hebben we aan het begin van 2022 deze groep persoonlijk op de hoogte gebracht van de digitalisering en onze waardering laten blijken voor hun grote en trouwe inzet voor de papieren versie van De Harker. Nogmaals heel hartelijk dank daarvoor!

De Buorren Veilig

In 2022 hebben wij met de verkeersdeskundigen van de gemeente toegewerkt naar een definitief plan om de veiligheid en leefbaarheid aan de De Buorren te vergroten. Veelgehoorde klachten zijn toegenomen verkeersdrukte en snelheid, schade aan huizen door trillingen van zware voertuigen en een onveilig gevoel bij medeweggebruikers en aanwonenden. Ook de feedback van de twee bijeenkomsten met aanwonenden van De Buorren hebben we hierin meegenomen.

We zijn tot de volgende maatregelen gekomen:

 • Om geluidsoverlast en trillingen te verminderen, vervangt de gemeente de klinkervlakken op de kruispunten De Buorren/Bûkenhage, De Buorren/Weeme en De Buorren/Marten Janswei door asfalt. Ooit zijn deze aangelegd om snelheid bij kruispunten af te remmen, maar in de praktijk werkt dit niet en zorgen ze zelfs voor meer overlast. Deze werkzaamheden zouden in 2022 plaatsvinden, maar zijn verschoven naar eerste kwartaal 2023.
 • Daarnaast zorgt de gemeente voor het opnieuw bestraten en versmallen van drempels aan beide kanten van De Buorren, het aanbrengen van belijning op de plekken waar fietsers over moeten steken en het plaatsen van enkele paaltjes.
 • Verder komen er snelheidsremmende maatregelen in de vorm van bloembakken. We zijn druk bezig met fondsenwerving om het laatste deel van het budget hiervoor rond te maken. De bloembakken worden van cortenstaal gemaakt en gevuld met fleurige planten.
 • Tot slot wordt de weg tussen Hemrik en Lippenhuizen in de nabije toekomst een 60 km/u zone, wat naar wij hopen ook een positief (omleidend) effect heeft via online routeplanning door een langere reistijd.

Werkgroep Duurzaam Lippenhuizen

Afgelopen jaar hebben de energiecoaches van Duurzaam Lippenhuizen in totaal 19 woningen bezocht. Wat hen opvalt is dat iedereen die zij als energiecoaches spreken, bewust bezig is om in en rondom het huis energie te besparen.

Hun bezoek aan de 65+groep in het MFA en het artikel in de SA van 14-12-2022 heeft voor de nodige positieve reacties van bewoners in Lippenhuizen gezorgd. Ze proberen de nieuwe aanvragen voor een bezoek aan huis met spoed af te werken.

Waar zij ook komen, velen maken er een sport van om zowel gas als stroom te besparen. De energiecoaches luisteren en kijken naar ieders persoonlijke situatie en geven dan, na meting met de warmtecamera, meer tips om te besparen.

Vragen, opmerkingen of jezelf aanmelden voor een bezoek van een energiecoach neem dan contact op met duurzaamlippenhuizen@gmail.com of bel naar 0513 464592.

Dorpssteunpunt – activiteiten en vrijwilligers voor hulpvragen

Gelukkig konden de activiteiten voor 65+ in 2022 weer doorgaan.

Zo waren er koffieochtenden, maaltijdbuffetten en zelfs een zeer geslaagde bootreis. Ook is er elke laatste woensdagmorgen van de maand een ochtend met koffie en jeu de boules. Bij slecht weer kunnen er spelletjes gedaan worden. Deze uitjes worden mogelijk gemaakt door de vrijwilligers activiteiten 65+.

Ook de vrijwilligers voor hulpvragen konden dit jaar weer ingezet worden. Er was o.a. vraag naar vervoer, schilderij ophangen en andere klusjes in en om huis. Niet alle vrijwilligers op de lijst zijn benaderd voor een hulpvraag, maar het Dorpssteunpunt is wel heel erg blij met alle mensen die bereid zijn hulp te bieden als het nodig is.

Woonvisie – situatie oude basisschool ´De Flecht” 

De gemeente heeft de oude basisschool en bijbehorend terrein verkocht aan Bouwbedrijf U. Veenstra uit Harkema, die dit terrein gaat ontwikkelen voor de bouw van:

 • 4 vrijstaande woningen
 • 1 twee-onder-een-kap woning 

Er heeft met de omwonenden in oktober 2021 al een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, de school is afgebroken en het terrein is bouwrijp gemaakt. 

Begin 2022 werd het bestemmingsplan vastgesteld, waarop ca 13 bezwaren zijn gekomen. Ook is de gemeente de afspraken met Plaatselijk Belang over de bouw niet nagekomen. 

Daarom vindt er binnenkort een gesprek plaats tussen Plaatselijk Belang en de verantwoordelijke wethouder. Als deze plooien glad zijn gestreken en de bezwaarschriften zijn afgehandeld kan het vervolgtraject starten.

Woonvisie – bouwplan Lippenhuizen Zuid 

Er is een projectontwikkelaar Zethoven Hornstra Bouwplan Ontwikkeling uit Heerenveen die aan zuidkant naast de speeltuin met de kabelbaan een plan heeft om woningen te bouwen, oa starters, vrijstaand, ca 20 woningen. Dit plan ligt nu ter boordeling bij de gemeente. 

Speeltuincommissie

In 2022 heeft de Speeltuincommissie grote stappen gemaakt met het maken van een verslag. Deze is voor 95% afgerond en krijgt een laatste check van Streekwurk voordat de commissie het verstuurt.

Voor het financiële plaatje heeft de organisatie het rad van fortuin gespeeld tijdens ‘Lippenhúzen Skept Op’, een foodfest georganiseerd door Lippenhuizen zelf. Hier is 865 euro mee opgehaald voor de speeltuinen in Lippenhuizen. Als we de financiële middelen rond hebben om een speeltuin te kunnen realiseren, starten we met de speeltuin op het Feestlân om deze nieuwe speeltoestellen te geven. De gemeente Opsterland wil graag grote speeltuinen in de dorpen en geen verspreide kleine speeltuintjes meer.

We hopen in 2023 een nieuwe speeltuin te realiseren in Lippenhuizen.

Update financiën

We hebben ca. 300 leden waarvan 95% via automatische incasso de contributie van €4,- per jaar betaalt. Dit bedrag is al ongeveer 15 jaar hetzelfde en inmiddels ongekend laag vergeleken met andere vergelijkbare verenigingen. Circa 20 leden betalen €5,- contant via kwitanties. De kas kwitanties innen is nog steeds een tijdrovende klus, dus graag een dringend verzoek aan deze leden om voortaan hun betaling via automatische incasso te doen.

Verder zijn we nog steeds een zeer gezonde vereniging, en vinden wij als bestuur van Plaatselijk Belang het belangrijk dat de subsidies die wij aanvragen en eventueel krijgen, verdeeld worden onder de verenigingen en initiatieven in Lippenhuizen.

Eind januari 2023 heeft de kascontrole plaatsgevonden. Dit was de laatste kascontrole van onze huidige penningmeester, de heer Chris van Mil neemt per 11/2/2023 deze taken over. 

Verdeling dorpsbudget 2022

 1. NDL:  2 st afvalbakken + terreintegels                                                € 315,- 
 2. Liphuster Feest / THOR: Bijdrage stretchtent                                   €1000,-  
 3. THOR: Netten voor in de goals                                                             € 306,- 
 4. Spijkerpakkenband: Zomeravond festival                                          € 375,- 
 5. Werkgroep De Buorren Veilig: Reservering bloembakken            €1700,-