Privacyverklaring

 

Colofon

De Harker, de digitale dorpskrant van Lippenhuizen, bestaande uit de website www.deharker.nl en bijbehorende Nieuwsbrief en App, is een initiatief van het Plaatselijk Belang van Lippenhuizen.

Verspreiding

Bezoekers van de website kunnen zich aanmelden voor een maandelijkse nieuwsbrief voor een overzicht van de afgelopen maand geplaatste berichten, ook is het mogelijk een (push-) bericht te ontvangen zodra er een nieuw bericht wordt geplaatst.

Redactie

Redacteuren van diverse clubs, organisaties of verenigingen in Lippenhuizen informeren via De Harker de bewoners over het laatste nieuws en aanstaande evenementen of activiteiten.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Kopij

De berichten en activiteiten van De Harker worden aangeleverd door de diverse verenigingen en organisaties van Lippenhuizen.

Bezoekers van de website kunnen aangeven, via pushberichten, of zij direct willen worden geïnformeerd zodra er een nieuw bericht is geplaatst. Ook is het mogelijk om zich aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief waarin de laatste berichten maandelijks worden samengevat met een link naar www.deharker.nl.

Gastschrijvers kunnen via redactie@deharker berichten of activiteiten aanleveren welke door de redactie worden geplaatst.

Eindredactie: Tjitske Zuidema

Spelregels:

  • Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie.
  • De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij.
  • Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen.
  • Graag uw kopij digitaal inleveren in Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.
  • Plaats geen foto’s waarin informatie over de locatie is opgeslagen (EXIF GPS), bezoekers van de website kunnen deze achterhalen.
  • Emailadres: redactie@deharker.nl