Proef met voorrang huurwoningen voor dorpsbewoners

2 jul 2023 | Overig, Plaatselijk Belang

Elkien doet in o.a. Lippenhuizen de komende twee jaar een proef met het gericht toewijzen van woningen aan dorpsbewoners. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een ‘kernbinding’ met het dorp, oftewel Lippenhuizen, kunnen aantonen.

We spreken van kernbinding als:
– u al een jaar onafgebroken in het dorp woont, of
– u er in de afgelopen 12 jaar minimaal 6 jaar heeft gewoond.

Elkien start deze proef omdat ze regelmatig te horen krijgen van dorpsbewoners dat het lastig is om een huurwoning in eigen dorp te vinden en dat de leefbaarheid in dorpen onder druk staat. Na twee jaar bekijkt Elkien of de proef hier positief aan heeft bijgedragen. De helft van de vrijkomende woningen wijzen ze met voorrang toe. De andere helft blijft beschikbaar voor alle woningzoekenden.

Inschrijven als woningzoekende bij frieslandhuurt.nl
De vrijkomende huurwoningen publiceert Elkien op www.frieslandhuurt.nl. Om in aanmerking te komen voor een woning met kernbinding moet u ingeschreven staan op deze website. Naast kernbinding is inschrijvingsduur van belang bij het toewijzen van een woning.  

Dorpen die meedoen aan de proef
De proef geldt alleen voor de huurwoningen van Elkien in de volgende 36 dorpen: Aldeboarn, Arum, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Blauwhuis, Easterein, Heeg, Hemrik, Hommerts, IJlst, Jirnsum, Kimswerd, Langezwaag, Lippenhuizen, Mantgum, Nij Beets, Nijland, Oppenhuizen, Oudega (SWF), Raerd, Reduzum, Scharnegoutum, Terherne, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Warten, Weidum, Wergea, Wijnjewoude, Witmarsum, Wommels, Woudsend, Wijtgaard en Ysbrechtum.

Waarom deze dorpen
In deze dorpen zijn er gemiddeld voldoende mutaties per jaar om een beeld en inzicht te krijgen op de resultaten van de proef. In grotere dorpen, waar Elkien meer dan 400 huizen bezit, hebben woningzoekenden al genoeg kans om een geschikte woning te vinden omdat het aanbod van woningen groter is. Dorpen waar Elkien minder dan 30 woningen heeft, doen ook niet mee aan de proef. Hier zijn zo weinig opzeggingen van huurwoningen dat ze niet goed kunnen bekijken of de proef resultaat oplevert. Na twee jaar bepaalt Elkien of de proef bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen en of ze ermee doorgaat.