SAVE THE DATE Ledenvergadering THOR

2 jul 2024 | Nieuws, Startpagina, THOR

Woensdagavond 25 september vindt de Algemene Ledenvergadering van sv THOR plaats in het MFA van Lippenhuizen.
De agenda zal zoals elk jaar bestaan uit de volgende onderwerpen:

1.Opening en vaststelling agenda

2.Mededelingen en terugblik

3.Notulen ledenvergadering 2023

4.Jaarverslagen 2023-2024

5.Bestuursverkiezing / afdelingscommissies

6.Financieel verslag 2023-2024

7.Verslag kascommissie

8.Verslag Liprunners / Piterrun

9.Sponsorcommissie

10.Lopende en komende acties

11.Vooruitblik toekomst

12.Rondvraag en wat verder ter tafel komt

13.Sluiting

De overige stukken volgen, maar reserveert u deze avond alvast in uw agenda!

De vergadering start om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

THOR ubileumlogo