Schoolkrant OBS de Flecht herfsteditie

16 okt 2023 | De Flecht

Hallo lezers,

Hierbij kunnen jullie de bijdrage van onze kinderen (zie menu hiernaast, of hieronder op je mobiel) van de Flecht lezen en bekijken.

We zijn dit schooljaar begonnen met 69 leerlingen. Juf Jikke Idzerda is op de Flecht komen werken. Nu juf Ria IJbema van haar pensioen geniet geeft Jikke les aan groep 1/2 op woensdag, donderdag en vrijdag.

De eerste weken besteden we altijd veel aandacht aan groepsvorming. Tijdens deze “Gouden weken” voeren we groepsgesprekken en doen we activiteiten waarbij het elkaar beter leren kennen centraal staat.

Groep 7/8 heeft enorm genoten van het schoolkamp naar Ameland. Eind september verbleven zij drie dagen in Buren bij kampeerboerderij de Elzenhoeve. Ze hebben gezwommen in de Noordzee. Een speurtocht gedaan door Buren en Nes. Het uitzicht van het topje van de Bornrif was fantastisch. De Bonte avond was zeer geslaagd en tot slot is er nog gezwommen in het zwembad van Klein Vaarwater.

Namens het team, Frouwke Martha van der Zee

Menu