Schoolkrant obs de Flecht kersteditie

22 dec 2023 | De Flecht

Beste lezers,

En zo zijn we al weer aangekomen in december en dus ook bij de laatste schoolkrant van dit jaar. De tijd vliegt en het aftellen richting 2024 is al weer begonnen. Overal worden lijstjes gepubliceerd en onder het motto “het beste van 2023” staan de komende periode menig tv programma en radioprogramma in het teken van een terugblik op het afgelopen jaar.

In november hebben de kinderen met een kunstwerk geëxposeerd in de Witte Kerk in Hemrik.

De maand december staat op de Flecht in het teken van veel feestelijkheden. Traditiegetrouw kwam de goedheiligman dit jaar op vrijdag 1 december een bezoek brengen aan onze school. Hij bracht voor de kinderen van de onderbouw een cadeautje mee, en natuurlijk waren er pepernoten in overvloed. Een traditie is ook het surprise maken voor de kinderen van groep 5 t/m 8. En wat was er door alle leerlingen weer veel werk van gemaakt! Op donderdag 30 november was het ‘s ochtends een ware intocht van prachtige bouw/ knutselwerken; in alle kleuren, soorten en maten werden deze binnen gedragen. De kinderen, ouders en leerkrachten dromden gezellig rondom de surprises samen om deze te bewonderen.

Ook aan de kerstviering is weer volop aandacht geschonken. Onder leiding van juf Ria is er dit jaar een kerstmusical ingestudeerd. Het optreden in de kerk in Lippenhuizen was een groot succes. De kinderen hebben drie voorstellingen verzorgd.

De school is gezellig in kerstsfeer gebracht en de kinderen maakten samen kerststukjes.

Op woensdag 20 december is er een gezamenlijk kerstdiner, waar alle leerlingen en hun ouders een eigen bijdrage leveren aan het buffet.

Wij wensen jullie allen veel plezier toe tijdens het lezen van het schoolkrantgedeelte van de Harker en verder uiteraard een heerlijke vakantie, geweldige feestdagen en alvast een gezond en voorspoedig 2024!

Namens het team, ouderraad en medezeggenschapsraad,

Matty Jongstra

Menu