Triest resultaat nestkasten (46%) rond Lippenhuizen in 2022

21 okt 2022 | Plaatselijk Belang

In ons startjaar 2020 was het een lust om de voorklepjes van de kasten open te doen: 85 % gaf een keurig bebroed nest. Bij de start van de jaarlijkse schoonmaak in 2022 was het -net als over 2021- al snel duidelijk dat het geen goed broedseizoen was geweest.
Schreven we vorig jaar de matige broed-resultaat – van max. 50 % – toe aan het koude voorjaar en de daaruit voortvloeiende voedseltekort. Dit nog slechtere jaar- met een maximale broedresultaat van 46 % – zal ook grotendeels zijn oorzaak vinden in voedseltekort ( rupsen en andere insecten). Welke rollen de droogte en warmte daarbij speelden is onduidelijk. Duidelijk is wel dat het einde van een broedperiode moet samenvallen met het beschikbaar komen van voldoende voedsel.

Een nest met niet uitgebroede heggemus – eitjes
Een nest met niet uitgebroede heggemus – eitjes


De schoonmaak en inventarisatie actie:

  • De mees en de spreeuw hebben het duidelijk zeer zwaar gehad.
  • Een broed-actie van de boomkruiper/klever hebben we dit jaar niet waargenomen.
  • De specht heeft zich dit jaar wel flink gemanifesteerd. Of hij/zij heeft gebroed blijft moeilijk te herkennen. Wij houden het op hooguit 2 keer. Wel was hij gelukkig veel hoorbaar en zichtbaar in en rond Lippenhuizen: hij gebruikte onze nestkastjes vaak als klankkast! Renovatie van ca. 10 kastjes staat hierdoor voor komende winter op onze werklijst.
  • Mede door aanvulling van verdwenen kastjes ( door eiken kap) beheren wij nu nog steeds 128 kastjes. Veelal mezenkastjes (ca. 108) waarvan een groot deel dankzij de specht nu ook voor grotere vogels toegankelijk zijn.
  • Enkele kastjes waren nog schoon /leeg. Veel kastjes hadden slechts als schuilverblijf gediend: zichtbaar door wat veertjes en enige ontlasting.
  • Bij minimaal 2 kastjes was de marter weer op bezoek geweest.
  • Vorig jaar troffen we twee keer een hoornaar-nest aan. Gelukkig hoefden we dit jaar niet weer de ladder af te vluchten.
  • In 2020 en 2021 zagen we geen enkel teken van de eikenprocessie-rups. Dit jaar juist veelvuldig. Bij twee kasten hing een dot met rupsen-poppen aan het kastje. In meer dan vijftien kasten kwamen we restanten van de processierups tegen in de vorm van aangevreten poppen en skelet-jes.


Veelal waren er dan ook oorwurmen in de buurt en soms pissebedden. Dat deze twee ook een rol vervullen in de bestrijding van de processie-rups dat kunnen wij alleen maar hopen.


Om u de gelegenheid te geven in uw eigen omgeving de resultaten te bekijken hebben wij ons inventarisatie-overzicht (in PDF) ook geplaatst. Hieronder ziet ook nog een paar foto’s.

spechten arbeid!
Triest: dubbele nest met onder niet bebroede eitjes
en boven 9 dode jonge mezen!


De jaren 2021 en 2022 leren ons dat interpreteren van het “broedresultaat” per kastje, kort gezegd het “lezen van de nestjes” een vak apart is. Bent U daar redelijk in thuis of wilt u gewoon een graag meekijken dan nodigen wij u graag uit volgend jaar eens een dagdeel of enkele uurtjes met ons op pad te gaan.


Graag tot de volgende inventarisatie
Wierd en Willem ( mobielnr. 0621266098)