VEEL MEER KLANTEN – STEEDS MINDER VOEDSEL

24 jun 2023 | Dorpssteunpunt, Overig

Het afgelopen anderhalf jaar is voor de Voedselbank een enerverend jaar geweest met een verdubbeling het klantenbestand. Tegelijkertijd droogden de voedsel stromen op en moet om een volledig pakket aan onze deelnemers te kunnen meegeven voedsel worden bijgekocht.

Als Voedselbank proberen wij zoveel mogelijk voedsel dat dreigt te worden verspild, gratis door te geven aan huishoudens die krap zitten.
Producenten en Winkeliers zijn steeds slimmer in het voorkomen van verspilling. Dat is aan de ene kant mooi. Aan de andere kant hebben de voedselbanken grote moeite om de pakketten te vullen met gezond voedsel en moeten ze bijkopen. Maar om te kunnen bijkopen is geld nodig.

De huidige stand van zaken laat zien dat we nu – halverwege het jaar – ons budget voor de aanschaf van voedsel al min of meer opgebruikt hebben. We verwachten daarnaast dat er dit najaar nóg meer klanten bij ons zullen aankloppen om zich in te schrijven. Daarmee wordt het probleem urgent.

Als Voedselbank gaan we meer aandacht vragen voor dit probleem, d.m.v. winkelacties in de Supermarkten van onze gemeente. U kunt ons dan steunen door voedsel te kopen en aan de in de supermarkt aanwezige vrijwilligers te doneren. Winkelacties worden via onze website en Facebook pagina aangekondigd en we hopen vooraankondigingen in de Sá te kunnen verzorgen.

Daarnaast zal altijd ook geld nodig zijn om op te laatst een aanvulling op het pakket te kunnen doen. Het gaat dan om de wat duurdere, houdbare producten zoals Zuivel producten, Bak- en Braadoliën, Kaas, Aardappelen, Groenten en Fruit.
Help ons daarbij. Word donateur of doe een gift t.b.v. de aankoop van voedsel onder vermelding JA, IK DONEER VOOR VOEDSEL. Bijvoorbeeld met de onderstaande QR code, maar u kunt ook overmaken naar onze bankrekening met
IBAN – NL39 RABO 0101 7159 78

HELP ONS ANDERE MENSEN TE HELPEN.
HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN.
Nog geen donateur?
Word dat nu en geef u op bij
penningmeester@voedselbankopsterland.nl

Namens alle vrijwilligers bij de voedselbank al vast hartelijk dank voor uw steun!

Meer weten over ons werk?
Kijk op onze website
Website www.voedselbankopsterland.nl
e-mail: info@voedselbankopsterand.nl