Vooraankondiging: Overleg Plaatselijk Belang – gemeente Opsterland

15 sep 2023 | Plaatselijk Belang

Graag willen wij alle verenigen van Lippenhuizen uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over de Dorpsvisie.
Samen willen we bespreken welk beeld we hebben van Lippenhuizen en wat we belangrijk vinden
voor de toekomst van ons mooie dorp!

Uit de gesprekken stellen we een Dorpsvisie op die we gaan bespreken met de gemeente Opsterland.
Hierbij nodigen we per vereniging een afvaardiging uit om in de Mande met ons aan tafel te zitten op
9 november tussen 19.30 – 22.00 uur. Een uitnodiging volgt.

Graag aanmelden via: PB.Lippenhuizen@gmail.com