Voorwoord januari 2022

21 jan 2022 | De Flecht

Als u deze Harker leest hebben we de kerstvakantie achter de rug en zijn we weer volop aan de slag. Namens alle kinderen, ouders en het team van de Flecht wensen we iedereen een gezond en goed 2022.
Het is een roerige tijd geweest. Eerst de schoolsluiting vanaf vrijdag 12 november tot maandag 22 november, waarbij de media onze school wist te vinden. Diverse tv programma’s besteedden aandacht aan deze schoolsluiting, waarbij het volledige sport- en sociale leven van Lippenhuizen was stilgelegd. Zelfs in een Kamerdebat is onze uitzonderlijke situatie als voorbeeld genoemd.
In december werden we wederom geconfronteerd met een schoolsluiting. Deze sluiting was een landelijke besluit, genomen door het kabinet en gold voor alle basisscholen en voortgezet onderwijs. We waren onaangenaam verrast door het besluit om de kerstvakantie te verlengen en de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen.
Met veel improvisatievermogen en snel schakelen hebben de kinderen op vrijdag 17 december nog kerststukjes kunnen maken, hebben we de 40e verjaardag van juf Frouwke Martha kunnen vieren en hebben we kunnen genieten van een sfeervolle kerstlunch. De kinderen hebben thuis allemaal een pakje kerststerretjes gekregen en er zijn veel foto’s naar school gestuurd, waarbij je kunt concluderen dat het best spannend is om een brandend
sterretje vast te houden.
Fijn was het dan ook om in de laatste week van de kerstvakantie te horen dat de basisscholen weer mochten beginnen. Geweldig dat we op maandag 10 januari weer naar school mochten. Gelukkig waren bij de herstart in januari 2022 alle kinderen aanwezig. Onder de kinderen en leerkrachten heerst er geen Corona en gaan we vol goede moed richting februari. We organiseren op 3, 10 en 17 februari de talentenmiddagen.

Op woensdag 16 februari organiseren we een
“ANWB Streetwise” ochtend. Als school of
gemeente neem je allerlei maatregelen om de
verkeersveiligheid te vergroten. Met name het
gedrag van verkeersdeelnemers is moeilijk te
regelen. Het verkeersprogramma Streetwise
helpt kinderen daarbij: praktische, leuke en
leerzame verkeerslessen helpen leerlingen goed
voorbereid en veilig de op weg te gaan.

Namens de MR, OR en het team van de Flecht wens ik jullie veel leesplezier!
Matty Jongstra

Menu