Wegwerkzaamheden De Buorren van 25 t/m 28 maart

22 mrt 2024 | Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang werkt al een paar jaar met de gemeente Opsterland samen om de leefbaarheid en veiligheid aan De Buorren te verbeteren. Onderdeel hiervan was vorig jaar het vervangen van de klinkerbestrating door asfalt op de kruispunten De Buorren/Bûkenhage, De Buorren/Weeme en De Buorren/Marten Janswei. Hierdoor ervaren aanwonenden nu veel minder geluids- en trillingsoverlast en meer woongenot.

In de week van 25 t/m 28 maart staan de volgende werkzaamheden gepland:

· De gemeente gaat de drempel aan het begin van ons dorp (bij glasbakken) optisch versmallen en belijning aanbrengen voor overstekende fietsers van/naar het fietspad.

· Aan het eind van ons dorp (bij Wettertoer) komt diezelfde belijning voor overstekende fietsers. Daarnaast wordt die drempel opnieuw bestraat en optisch versmald, maar dit vindt pas plaats net voor de bouwvak; dan wordt de weg naar Hemrik aangepast naar 60 km/u.

· In de bocht aan de kant van de Piterkerk worden paaltjes op de stoep geplaatst.

· Verder komen er snelheid remmende maatregelen in de vorm van bloembakken. Een hiervan staat tegen de rand van de weg, bij de overige vier konden we ruimte ernaast voor de fietser vrij houden. De bloembakken zijn van cortenstaal gemaakt en gevuld met planten door de werkgroep Fleurig Ommetje. Bijgevoegde kaart laat de locaties zien.

· Bij het inrijden van het dorp komen aan beide kanten waarschuwingsborden over de gewijzigde situatie.

We zijn ons ervan bewust dat het in het begin wennen zal zijn en dat er op bepaalde momenten misschien opstoppingen komen. Op termijn verwachten we dat verkeer dat een alternatieve route kan nemen dat ook doet – ontmoedigingsbeleid voor bijvoorbeeld vrachtverkeer dat niet via De Buorren van of naar de snelweg hoeft te gaan.

Dat er maatregelen nodig zijn om de snelheid af te remmen is echter een feit. Veelgehoorde klachten zijn toegenomen verkeersdrukte en snelheid, schade aan huizen door trillingen van zware voertuigen en een onveilig gevoel bij medeweggebruikers en aanwonenden. Uit een enquête onder aanwonenden vond 91% dat er te hard werd gereden en een even hoog percentage ondervond verkeersoverlast aan De Buorren. Metingen om snelheid en aantallen verkeersgebruikers in kaart te brengen ondersteunen deze meningen.

Via de werkgroep De Buorren Veilig en later opgevolgd door Plaatselijk Belang zijn in het verleden al meer maatregelen geprobeerd zoals:

· 30 en 60 km stickers

· Sandwich borden om op ludieke wijze aandacht te vragen voor snelheid minderen

· Digitale smiley langs de weg

· Veilig Verkeer Nederland educatieprogramma voor kinderen op obs De Flecht

· Aanschrijven agrarische en loonbedrijven over snelheid/overlast De Buorren (attentie in maisseizoen)

· Diverse metingen om snelheid en aantallen verkeersdeelnemers inzichtelijk te maken

· Uitwisselen ervaring en kennis andere dorpen

Uiteindelijk is er met verkeersdeskundigen van de gemeente toegewerkt naar dit definitieve plan om de veiligheid en leefbaarheid aan de De Buorren te vergroten. Feedback van de twee bijeenkomsten met aanwonenden van De Buorren is hierin meegenomen.

Wij gaan ervan uit dat wij het samen doen als dorpsbewoners en dat we allemaal op termijn profijt hebben van bovenstaande noodzakelijke maatregelen!