Welke toekomst is er voor onze Piterkerk?

26 feb 2022 | Piter Podium

Ons dorp, Lippenhuizen wordt onder andere gekenmerkt door een paar karakteristieke gebouwen, zoals de watertoren en de kerktoren.

Deze laatste ligt op een terp en is omgeven met graven. Kenmerkend en historisch. Het lijkt zo gewoon, want de kerk staat er al eeuwen. Toch dreigt het gevaar dat er op een dag niets meer is. Onze kerkelijke gemeenschap houdt op termijn op te bestaan. Er wordt aangestuurd op samenwerking met Gorredijk en wat gebeurt er dan met het kerkgebouw? De plek, die al eeuwenlang verbonden is met stilte, meditatie, gebed, rouwen, trouwen en doop! Mogelijk gaan anderen straks beslissen over verkoop, bestemming of (in het ergste geval) afbraak. Om dit te voorkomen wordt gezocht naar een oplossing: het onderbrengen van het gebouw en de begraafplaats in een Stichting.

Daarvoor hebben we de hulp van de Lippenhústers nodig! Want om een stichting op te richten moet er een stichtingsbestuur komen. Wij zijn op zoek naar mensen, die zich hiervoor willen inzetten. Op onze website staat meer informatie en telefonisch kunt u vragen stellen bij Jan Quarré, voorzitter van de huidige kerkelijke gemeente, 0516-471387.

Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik

Diensten in de Piterkerk

Op 20 maart is er weer een dienst in de Piterkerk. Voorganger is kerkelijk werker Linda Wind.

Aanvang: 10.00 uur.