Werkgroep Speeltuinen Lippenhuizen

25 apr 2022 | Plaatselijk Belang

Het is lange tijd geleden, dat jullie berichtgeving ontvingen rondom het vervangen van de speeltoestellen aan de Weeme/Omgng en het Feestlân. De wensen van de schoolkinderen zijn geïnventariseerd en daarop zijn er vorig jaar 3 leveranciers aangeschreven om aan de hand hiervan een offerte uit te brengen. Door de coronamaatregelen, lockdowns etc. is er een behoorlijke vertraging opgelopen.

Ook de werkgroep speeltuinen kampte door verhuizingen, terugtrekking etc. met tegenslagen. Toch zijn er weer mensen bereid gevonden mee te denken, zodat de groep nu medebestaat uit: Bianca v.d. Schaaf, Marieke Jacobi, Bram Timmer, Leo Boskma namens Pl. Belang, Janine Hofstee en Menso.

Momenteel zijn we volop bezig, maar daarbij hebben we ook de hulp van ons dorp nodig om de financiën rond te krijgen! We proberen acties te bedenken om een startkapitaal te hebben om daarna fondsen aan te kunnen schrijven voor subsidies. Die financiële inbreng van ons dorp is daarbij van groot belang alvorens we subsidies aan kunnen vragen.

Zodra de plannen gestalte hebben gekregen, horen jullie van ons. Ook met het Liphúster Feest zijn we van de partij. De gekozen ontwerpen worden daar getoond. We hopen op voldoende steun uit het dorp, want het is in ons aller belang dat kinderen opgroeien in een fijne leefomgeving met voldoende speel- en ontwikkelruimte.

We rekenen op jullie!

Volg ons op Facebook: SpeeltuinLippenhuizen, ons mailadres is: speeltuinlippenhuizen@gmail.com
Diny Kuipers