Zonnebloem Gorredijk e.o. is er ook voor u!

22 okt 2023 | Overig

 De Zonnebloem is een nationale vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. In het hele land zijn afdelingen gevestigd, zoals die van Gorredijk e.o. Nieuwe gasten én vrijwilligers zijn van harte welkom bij deze afdeling, die actief is in  Gorredijk, Terwispel, Tijnje, Lippenhuizen, Hemrik,  Luxwoude, Langezwaag en Jonkerslân en al veel enthousiaste vrijwilligers telt.

De vrijwilligers zorgen er voor dat mensen met een lichamelijke beperking (deelnemers) zo nu en dan hun zinnen kunnen verzetten. Daardoor is De Zonnebloem ook sociaal van betekenis. De Zonnebloem Gorredijk e.o. heeft een gevarieerd activiteitenprogramma, met onder andere een gezellige bingomiddag in februari, een boottocht in mei, bezoek aan musea of bijv. tuincentra, Orchideeënhoeve. In het najaar is er altijd een feestelijke middag in De Skâns te Gorredijk met een optreden van een zangkoor, artiesten e.d. Dit jaar wordt de gezellige middag gehouden op 16 november a.s. met een optreden van de SkânsVrouwen en zullen er ook oude films van Gorredijk worden getoond. U bent hier van harte welkom!

In de week voor kerst is er een kerstmaaltijd  waarvoor deelnemers zich ook kunnen aanmelden.

Deelnemers kunnen ook bezoek krijgen van een vrijwilliger die dan regelmatig langskomt voor een praatje of bijvoorbeeld een wandeling, spelletje of museumbezoek. Men kan met de vrijwilliger bespreken wat de wensen zijn en hoe vaak men graag bezoek zou willen hebben. Als ze een interesse of hobby delen kan dit leuke en waardevolle ontmoetingen voor beide opleveren tijdens het huisbezoek.

De vrijwilligers vergezellen de deelnemers wanneer ze meedoen aan activiteiten. De kosten die vrijwilligers hierdoor maken worden vergoed door De Zonnebloem. Voorbeeld: wanneer een vrijwilliger met deelnemers een museum bezoekt, wordt het entreebedrag terugbetaald.

Deelnemers betalen alleen voor de activiteiten, men hoeft dus geen lid te zijn van de Zonnebloem.

Bent u op zoek naar een vrijwilliger die bij u op bezoek komt of wilt u graag deelnemen aan leuke activiteiten van de Zonnebloem Gorredijk e.o. dan kunt u zich aanmelden via de secretaris, Hiltje Dijkstra, tel. 06-15277280 of email: hdijkstra59@hotmail.nl

Op de website Zonnebloem Gorredijk staan de activiteiten vermeld. U kunt zich ook via de website aanmelden.